Dernekolog

Dernek Nedir?

Dernek nedir

Hepimizin duyduğu, Dernek Nedir? Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne baktığınızda, Dernek tanımı; “Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet.” cümlesi ile kısaca özetlenmiştir.

Dernek Nedir? Dernek, kanunlar ile yasaklanmamış, kazanç paylaşma dışında, ortak ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere en az yedi gerçek kişi veya tüzel kişinin oluşturduğu topluluklardır. Bu topluluklar, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirme suretiyle bir araya gelmektedir.

Dernek kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar; hukuka ve ahlaka aykırı kurulamaz, en az yedi kişi ile kurulur, kazanç üzerine kurulamaz, tüzel kişiliğe sahiptir. Dernek Nedir? kısaca bakacak olursak; belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan topluluklardır. Dernek kurucuları fiil ehliyetine sahip olmalıdır, herkes önceden izin almaksızın dernek kurabilir. Anayasamıza baktığımızda ise 33. Madde ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile de katılımı, faaliyetleri ve alanlarının belirlenmiştir. Bir derneğe üye olmak her vatandaş için oy atmak kadar özgür bir haktır. Ayrıca dernekler, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından hizmetleri yürütülmektedir.

Anayasa 33. Madde

A. Dernek Kurma Hürriyeti

Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel değildir.

Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır.

5253 Sayılı Dernekler Kanunu İle İlgili Bilgi Almak İçin Aşağıdaki Linke Tıklayabilirsiniz:

YAZIYI PAYLAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir