Kategori: Dernekler

Dernekler; öncelikli olarak tanımamız gereken, toplumumuzu geliştiren ve destekleyen en önemli yapı taşlarından biridir.

Dernekler, Kuruluşlar
Ankara Çölyak Derneği

ŞEBNEM ERCEBECİ ÇINAR’ın kuruculuğu ile Ankara Çölyak Derneği adıyla kurulan dernek 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun çerçevesinde Dernekler Müdürlüğü Dernekler Masası’nda yerini almış ve 12.11.2004 günü itibariyle de yasal olarak çalışmalarına başlamıştır.

Devamını Oku
Dernekler, Kuruluşlar
Türk Psikiyatri Derneği

Türk Psikiyatri Derneği’nin kısa adı TPD’dir. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Türk Psikiyatri Derneği, uzun soluklu psikiyatri çalışmalarının ardından 5 yıl süren hazırlık çalışmalarının sonucunda 17 Haziran 1995 yılında 166 kurucu üye ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Dernekler, Kuruluşlar
Türkiye Anıtlar Derneği

Türkiye Anıtlar Derneği’nin genel merkezi Ankara’dadır. Dernek web sitesinde yaptığı açıklamalarda çalışma alanlarını;  

“Yurt içinde ve yurt dışında değişik sebeplerle harap olmuş, tarihi ve mimari özelliği olan eski ve tarihi anıtlar gibi cami, okul, kışla, hamam, çeşme, şadırvan, su yolu, meşruta, yurt, hastane, kütüphane, dispanser, külliye, köprü, kale ve benzeri eserler çalışma alanına girmektedir.

Devamını Oku
Dernekler, Kuruluşlar
Türk Radyoloji Derneği

Türk Radyoloji Derneği’nin kısa adı TRD’dir. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Dernek web sitesinde yaptığı kısa tanımla, amacını; “tanısal radyoloji alanında halen kullanılmakta olan konvansiyonel x-ışını teknikleri, sayısal çıkarma anjiyografisi (DSA), ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi çağdaş ve gelecekte bulunacak değişik görüntüleme yöntemleri ile radyolojide yeni bir alan olan girişimsel radyoloji teknikleri konularında çalışmalar yapmak” şeklinde açıklamaktadır.

Devamını Oku
Dernekler, Kuruluşlar
Türk Kadınlar Birliği

Türk Kadınlar Birliği, 7 Şubat 1924 tarihinde kuruldu. Kurucuları arasında, Nezihe Muhittin, Latife Bekir (Çeyrekbaşı) ve Sabiha Zekeriye (Sertel) de bulunmaktadır. Şükufe Nihal aktif üyelerden birisidir. Türk Kadınlar Birliği’nin, Atatürk’ün eşi Latife Hanımdan da büyük destek aldığı bilinmektedir.

Devamını Oku
Dernekler, Kuruluşlar
Anadolu Gençlik Derneği

Anadolu Gençlik Derneği amacını; evrene, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluştur şeklinde açıklamaktadır.

Devamını Oku