Dernekolog

Kimler Dernek Kurabilir?

Kimler Dernek Kurabilir

Kimler dernek kurabilir, kimler dernek kuramaz sorularının cevabını 23/11/2004 tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ayrıca 4721 Sayılı Türk Medeni kanunu çok açık bir şekilde vermektedir. Kanunlara göre tabiki de herkes yani her önüne gelen dernek kuramaz. Dernek kurmak için belli şartları sağlamak gerekmektedir.

Kimler Dernek kurabilir?

Kimler Dernek Kurabilir

1-) Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

2-) Dernek kurucusu olabilmeleri ile ilgili olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

3-) On beş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlaki, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler.

4-) On iki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

5-) Çocuk derneklerine on sekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar.

şeklinde kimlerin dernek kurabileceğini ve kurulan derneklere üye olabileceği sınırlandırılmıştır.

Ayrıca kanunda geçen maddelerde belirtilen “fiil ehliyetine sahip olmak, ayırt etme gücüne sahip olmak ve kısıtlı olmamak, ergin olmak” gibi ifadeleri açıklayacak olursak:

  • Fiil ehliyeti: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda belirtildiği üzere; ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.
  • Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmamak: Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ve bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmamak ya da bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm bulunmamaktır.
  • Ergin olmak: On sekiz yaşını doldurmuş olmak veya on sekiz yaşın doldurmamış olduğu halde evlenmiş olmak ya da on beş yaşını doldurmuş küçüklerin kendi isteği ve velisinin  rızasıyla mahkemece ergin kılınmış olmaktır.

şeklinde açıklık getirebiliriz.

Son olarak dernekler özel hukuk tüzelkişisi olup, Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtilen tüm hak ve yetkilere sahiptir.

Ayrıca unutmayın, merak ettiğiniz ve anlamadığınız noktalar için yazının altına yorum yaparak ya da sitemizdeki iletişim formları üzerinden bizlere ulaşabilir, dernek kuruluşu ile ilgili bizlerden yardım alabilirsiniz.

Kimler Dernek Kurabilir

YAZIYI PAYLAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir