Kategori: Dernekolog

Dernekolog ile dernekler hakkındaki tüm bilgilere erişebileceksiniz.

Dernekolog
Dernekler kaç kişi ile kurulur?

Dernekler kaç kişi ile kurulur, sorusuna 23/11/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 1.maddesinde “Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını” şeklindeki hükmüyle derneklerin kaç kişi ile kurulduğuna açıklık getirmiştir.

Devamını Oku
Dernekolog
Kimler Dernek Kurabilir?

Kimler dernek kurabilir, kimler dernek kuramaz sorularının cevabını 23/11/2004 tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ayrıca 4721 Sayılı Türk Medeni kanunu çok açık bir şekilde vermektedir.

Devamını Oku
Dernekolog
Dernekler Masası nedir?

Dernekler masası, AB Müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulan 03.08.2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanun’un 3. Maddesi ile 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 46. Maddesinde yapılan değişiklikle

Devamını Oku