Yazar: dernekolog.com

Dernekolog
Dernekler Masası nedir?

Dernekler masası, AB Müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulan 03.08.2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanun’un 3. Maddesi ile 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 46. Maddesinde yapılan değişiklikle

Devamını Oku
Dernekolog
Dernek Nedir?

Hepimizin duyduğu, Dernek Nedir? Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne baktığınızda, Dernek tanımı; “Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet.” cümlesi ile kısaca özetlenmiştir.

Devamını Oku