Dernekler, Kuruluşlar

Anadolu Gençlik Derneği

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ

Anadolu Gençlik Derneği amacını; evrene, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluştur şeklinde açıklamaktadır.

Anadolu Gençlik Derneği Nedir?

Anadolu Gençlik Derneği kendi zamanının tanıklığını yaparak kadim olan iyinin gelenekten geleceğe taşınmasında köprü görevi üstlenmiş bir yapılanmadır. Sahip olduğumuz değerlerin yeryüzündeki tüm insanların hem birbirleriyle hem de evrenin varoluş gayesiyle barışık yaşamasının yegâne teminatı olduğuna inancımız tamdır, diyerek derneğin üstlenmiş olduğu değerlerin önemine vurgu yapmaktadır.

Ayrıca Anadolu Gençlik Derneği misyonlarını;

-Gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerine göre yetiştirerek topluma kazandırmak.

-Gençlerimizin kendilerini toplumda ifade edebilmeleri ve haklarını koruyabilmelerini sağlamak.

-Gençlerimizi milli kültür değerlerine saygılı ve bilgili yetiştirmek.

-Gençlerimize ferd -toplum meselelerini tanıma ve çözüm arama alışkanlığı kazandırma.

-Gençlerimizi yaratılış gayesini bilen ibadet yaldızlarıyla bezenen kişiler yapabilmek.

-Gençlerimizin el becerileri ve zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak.

-Gençlerimizin boş zamanlarını; kendisine, ailesine ve topluma yararlı işlerle değerlendirmelerini sağlamak.

-Gençlerimizi toplumda sivrilen, örnek gösterilen ve inançlarına bağlı fertler olarak yetiştirmek.

-Gençlerimizi ” Benim olmadığım yerde kimse yoktur.” sorumluluğunda yetiştirmek.

-Kim var? diye sorulduğunda; sağına soluna bakmadan “ben buradayım!” diyebilen bir gençlik yetiştirmek amacındadır, şeklinde sıralamaktadır.

Dernek, iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması mücahedesinde aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan herkesi kardeş bilirken, hangi renkten ve ırktan olursa olsun tüm mazlumların yanında olmayı da kendine görev addeden bir gençliktir.

Siz de bir genç olarak Anadolu Gençlik Derneği’nin inanmakta olduğu değer ve misyonları kendinizde görmek, bunları üstlenmek istiyorsanız; derneğe katılabilirsiniz.

Anadolu Gençlik Derneği Hakkında

Anadolu Gençlik Derneği, Millî Gazete, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Islamische Gemeinschaft Millî Görüş ve TV5 gibi Millî Görüş hareketi üyesidir. Dernek üniversitelerde millî ve dinî günlerde panel, konferans, sergi gibi sosyal faaliyetlerde bulunmaktadır.

Anadolu Gençlik Derneği bünyesinde, MGV Yayınları, Anadolu Gençlik Dergisi, Genç İstikbal dergisi, Zehra dergisi bulunmaktadır.

Derneğin Türkiye’nin 81 il ve 900’dan fazla ilçede şube ve temsilcilikleri bulunmaktadır. Yurt dışında da temsilcilikleri bulunan derneğin hitap ettiği çevre ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve çalışan gençliktir.

Anadolu Gençlik Derneği, daha çok gönüllü bağışçıları sayesinde maddî giderlerini karşılamaktadır.

YAZIYI PAYLAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir