Dernekler, Kuruluşlar

Türk Kadınlar Birliği

TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ

Türk Kadınlar Birliği, 7 Şubat 1924 tarihinde kuruldu. Kurucuları arasında, Nezihe Muhittin, Latife Bekir (Çeyrekbaşı) ve Sabiha Zekeriye (Sertel) de bulunmaktadır. Şükufe Nihal aktif üyelerden birisidir. Türk Kadınlar Birliği’nin, Atatürk’ün eşi Latife Hanımdan da büyük destek aldığı bilinmektedir.

Türk Kadınlar Birliği’nin tüzüğünde amaçları;

a) Atatürk İlke ve Devrimlerini ve Cumhuriyetin kadın haklarında sağladığı kazanımları korumak, bu hakların gelişmesini sağlamak ve uygulamalarını yönlendirmek, katılımı arttırmak,

b)Türk kadınının demokratik bünyemizdeki hak, görev, sorumluluk bilincinin geliştirilmesiyle, yeteneklerinin toplum içinde eşitlik anlayışı ile değerlendirilmesine katkıda bulunmak,

c) Türk kadınının sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda eşitliğinin sağlanması, gerçekleştirilmesi ve bu konudaki engellerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak,

d) Toplumsal yaşamda kadınların eğitimi ile birlikte, sosyal kültürel ve çevresel sorunlarını ele alarak, okuma-yazma öğretisi yanında, ekonomik özgürlük kazanmaları için, çalışma yaşamına katılmalarını teşvik etmek ve bu konularda yol gösterici çalışmalar yapmak,

e) Çocuklarımızın ve gençlerimizin, uygarlık ve demokrasi bilinci içinde, laiklik ve eşitlik kültürüne sahip olarak yetiştirilmesi için, eğitim, öğretim ve sosyal amaçlı tesisler kurmak, yurtlar açmak, gerektiğinde eğitime katkı için burslar  vermek ve bu konularda etkinlikler yapmak,

f) Kadın haklarının uluslararası platformdaki gelişmelerini izlemek, yenilikleri saptamak ve dünya kadınlarıyla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak,

g) Kadınlarımıza sağlık, eğitim ve iş karşılığı, ayni ve nakdi yardım yapılmasını sağlamak. Gerekli görülen yerlerde Kadın Danışma Merkezleri kurmak.

şeklinde sıralanmıştır.

Sonuç olarak Türk Kadınlar Birliği’nin kuruluş amacı, kadının siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaşama eşit olarak katılmasının sağlanmasıdır. İlk Genel Başkan Nezihe Muhiddin’ in aşağıdaki sözleri bu amacı ve mücadeleyi en iyi şekilde özetlemektedir:

“Biz Türk Kadınları toplumsal ve siyasal yaşamda hak ettiğimiz yeri almalıyız. Önce Türk Kadınlarını bilinçlendirmeli ve eğitmeliyiz. Onlara daha fazla şey istemelerini ve bunlara nasıl ulaşacaklarını anlatmalıyız. Amacımız Türkiye’de kadın ve erkeğin toplumsal, ekonomik ve siyasal eşitliğidir.”

Türk Kadınlar Birliği tüzüklerinde yazan amaçlarına yönelik yapılacak işlerini aşağıdaki gibi belirlemiştir:

A)Ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle sıkı bir işbirliği ve dayanışma içinde olmak ve ortak projeler üretmek.

B)Federasyon kurmak veya mevcut kadın federasyonlarına katılma çalışmaları yapmak.

C)Yemekli ve yemeksiz, özel ve genel toplantılar, konserler, seminerler, panel ve benzeri, gelir getirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak.

D)Kitap, dergi, bülten gibi yayınlarla ve sosyal medya aracılığı ile Dernek çalışmalarını tanıtmak.

E)Toplumsal Cinsiyet Eşitliği faaliyetleri ile, ulusal ve uluslararası ilişkileri yürütecek komisyonlar kurmak ve gerektirdiği  fonları oluşturmak üzere Vakıf  kurmak.

F)Dernek çalışmalarına maddi ve manevi destek veren, Derneğe üye olmayan özel ve tüzel kişilere teşvik amaçlı ödüller vermek.

G)Dernek amaç ve çalışmalarını, yurtiçi ve yurt dışında tanıtmak amacıyla, basın-yayın, radyo ve TV kuruluşları ile işbirliği yapmak.

H)Derneğin tüm faaliyetleri, sivil toplum kuruluşu olma bilinci ve partiler üstü politika anlayışı ile yürütülür.

Türk Kadınlar Birliği’ne üye olabilmek için derneğin tüzüğünde yer alan şartları sağlamanız gerekmektedir. Bu şartlar asli üyelik için şöyledir:

a)  Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.

b)  Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

c)  Kamu haklarından kısıtlanmamış olmak.

d)  5253 sayılı Dernekler Yasası’nın yasakladığı durumda olmamak.

Ayrıca üyelik, bir üyenin tavsiyesi ve bir Yönetim Kurulu üyesinin önerisini içeren belge ile yapılan başvuru üzerine, Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Üyelik için yapılan başvurular hakkında, talebin kabulü veya reddi şeklindeki Yönetim Kurulu kararının,  en çok otuz gün içinde, başvuru sahibine yazı ile bildirilmesi zorunludur.  Üyeliği reddedilen adayların, yeniden başvuruları dikkate alınmaz.

Şubeler arası üye nakil işlemlerini Genel Merkez yapar.

YAZIYI PAYLAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir